I. Zintegrowane systemy ochrony przed szkodnikami zgodne
z wymaganiami HACCP

Od ponad 10 lat oferujemy naszym klientom zintegrowany system zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodny z międzynarodowym standardem IPM (Integrated Pest Management). Działamy w oparciu o przepisy prawa i wieloletnie bogate doświadczenie: Podstawowe akty prawne regulujące ochronę obiektów przed szkodnikami:

Międzynarodowe:

 • Codex Alimentarius (Międzynarodowy Kodeks Żywnościowy)
 • dyrektywa 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych zalecająca stosowanie systemu HACCP w sektorze żywnościowym;
 • dyrektywa 64/433/EEC wskazująca na obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed owadami i gryzoniami

Polskie:

 • ustawa z dnia 11.05.2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 31 poz.265, 2005r.),
 • rozporządzenie MZ w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. nr 104, poz.1096, 2004),
 • rozporządzenie MZ w sprawie przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności (Dz.U. nr 104, 1098, 2004),
 • rozporządzenie MZ z dnia 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. nr 21, poz.179, 2003).

Zintegrowane systemy ochrony przed szkodnikami oferowane przez naszą firmę obejmują 3 podstawowe elementy:

 1. Audit wstępny – pozwala określić poziom zagrożenia szkodnikami, stan techniczny budynku oraz liczbę i rodzaj urządzeń potrzebnych do prawidłowego zabezpieczenia obiektu (stacje deratyzacyjne, stacje żywołowne, lampy owadobójcze, detektory owadów). Audit wstępny wykonywane jest przez naszych techników NIEODPŁATNIE.
 2. Wdrożenie systemu – zabezpieczenie budynków przed przenikaniem szkodników (szczelność techniczna), montaż urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, wyłożenie preparatów. Opracowanie dokumentacji.

  - Procedury postępowania
  - Wykaz urządzeń
  - Plan rozmieszczenia urządzeń
  - Harmonogram serwisu
  - Karty charakterystyki i atesty stosowanych preparatów
  - Karty aktywności gryzoni i owadów
  - Trendy aktywności gryzoni i owadów
  - Działania korygujące

 3. Regularny serwis – systematyczne wizyty naszych techników z częstotliwością dopasowaną do specyfiki danego zakładu.


Nasze rozwiązania gwarantują odpowiednią kontrolę szkodników i pełną satysfakcję Klientów.

II. Deratyzacja
III. Dezynsekcja
IV. Obszary działania