ISPM 15 – fumigacja drewna

W 1998 r. jako pierwsza firma w rozszerzyliśmy zakres naszych usług o gazowanie drewna (palety, drewno sztauerskie, skrzynie i inne elementy drewniane) eksportowanego z Polski do krajów, które wprowadziły obowiązek wykonywania tego typu zabiegów.

Fumigacja drewna oraz opakowań drewnianych jest wymagana w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi (między innymi Portugalia i Hiszpania). Ma to na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników kwarantannowych w obrocie międzynarodowym. Na elementy drewniane poddane zabiegowi nanosi się logo IPPC.

PL22-190 HT

Byliśmy pierwszą w Polsce firmą fumigacyjną, która była certyfikowana i uprawniona do wykonywania fumigacji preparatem chemicznym bromek metylu (CH3Br) i znakowania drewna po zabiegu zgodnie z normą ISPM 15.

Obecnie, po wprowadzeniu prze UE zakazu stosowania bromku metylu, proponujemy naszym klientom fumigację termiczną elementów drewnianych eksportowanych z Polski zgodną z wymaganiami ISPM 15.

  • Technologia HT opiera się na wygrzewaniu drewna do temperatury ok. 60°C. Jest to temperatura skutecznie eliminująca szkodniki, a jednocześnie bezpieczna dla towarów, materiałów izolacyjnych i tworzyw zabezpieczających. Temperatura jest podnoszona / obniżana stopniowo - nie ma niebezpieczeństwa szoku termicznego (gwałtownych skoków temperatury) i ryzyka uszkodzenia towaru. Całość nadzoruje automatyczna aparatura pomiarowa monitorująca w sposób ciągły cały zabieg.
  • Dysponujemy własnymi komorami do fumigacji termicznej, w których możemy przygotować jednorazowo do 20m3 drewna.
  • Wszystkie elementy drewniane poddane zabiegowi są trwale znakowane.
  • Każdy zabieg jest dokumentowany certyfikatem w języku angielskim honorowanym we wszystkich krajach świata.